Der er ved undersøgelse af drikkevandet på afgang Radsted Vandværk konstateret indhold af

desphenyl-choridazon og methyl-desphenyl-chloridazon på henholdsvis 0,51 µg/liter og 0,11 µg/liter. Grænseværdien for enkeltstoffer er 0,1 µg/liter. Grænseværdien for summen af enkeltstoffer er 0,5 µg/liter.

Guldborgsund Kommunen vurder, at indtag af drikkevand indeholdende desphenyl-choridazon og methyl-desphenyl-chloridazon i de koncentrationer, det er fundet i, ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen vurderet til at være 300 µg/liter for voksne og 50 µg/liter for børn forudsat, at en person drikker 2 liter/dag. 

Den sundhedsmæssige grænse er således betydeligt over de aktuelle maximale fund, der er gjort for desphenyl-choridazon og methyl-desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Radsted Vandværk.

Desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon er nedbrydningsprodukter af Chloridazon. Chloridazon blev forbudt i Danmark i 1996, men er godkendt i de fleste EU lande. I Danmark var det i perioden 1964-1996 anvendt som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg.

Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter: Det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden. Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende. Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer derfor, på baggrund af den nuværende viden, at der ikke vil være nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra vandforsyninger forurenet på de niveauer, der hidtil er set. 

Indsats:

Radsted Vandværk igangsætter i tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune undersøgelser af muligheder for at forbedre vandkvaliteten ved etablering af nye råvandsboringer, rensning af vandet ved avanceret vandbehandling eller forsyning med vand fra andet vandforsyningselskab.

Vandværket har 3 boringer. Heraf er det især den ene, som har et højt indhold af stofferne. Denne boring er taget ud af drift. Det forventes, at drikkevandet nu overholder grænseværdierne. Der kan eventuelt være mindre overskridelser. Der er bestil nye analyser af de to stoffer i drikkevandet.

Vi har stoppet indvinding fra boring 3, den boring hvor der er størst

indhold af desphenyl-choridazon og methyl-desphenyl-chloridazon, vi indvinder ca. 70% fra boring 4, den boring hvor inholdet choridazon er mindst

(0,056 ­µg/l, grænsen er 0,1 µg/l) blandet med 30% fra boring 2 med 0,39 µg/l

Kontakt:

For yderligere information kan vandforsyningen kontaktes:

Radsted Vandværk

Finn Andersen

Tlf. 42417428

Mail: baekvej@live.dk

Henrik Hansen

Mail: kasserer.radstedv@outlook.dk

Del siden