Henvendelse angående drift/vandforsyning:

Mogens tlf.: 54 70 56 09 eller 21 74 56 19

Formand: Finn Andersen tlf. 2421 1198

Næstformand: Henrik Hansen tlf.: 4119 2425

Udenfor bestyrelse kasserer: Mogens Jørgensen tlf.: 54 70 56 09

Mail: mogens.ruus.joergensen@mail.tele.dk

Menigt medlem: Claus Sidor

Menigt medlem: Jens Larsen

Menigt medlem: Jesper Clausen  tlf.: 4033 2203

Suppleant: Martin Søndergaard

Revisor: Poul Nielsen

Revisor: Palle Nielsen

 

Vandværket har udpumpet ca. 46700 m³ i perioden 1 januar til 31 december 2021