Pumpebrønd

Ny styretavle

Ca. 350 m rende gravet, så mangler der kun 1050 m

Boremaskinen der er ved at bore under åen

Styret underboring, der er blevet boret under åen. Man skal 1,5 m under bunden af åen, ved jernbanen skal man 2 m under sporet.

Trækrør til kabler er klar til at blive trukket under åen, rør til højre er vandrøret.

Forsyningskabel og styrekabel

Rørledning ved endestation (Vandværk)

Flot sløjfning af opgravning