Takster 2019

Takstblad for 2019

 

RADSTED VANDVÆRK

CVR. Nr. 34 32 57 58

Hjemmeside. www.radsted-vandvaerk.dk

 

V/formand Jesper Clausen, Nykøbingvej 209, 4990 Sakskøbing

 

 

1  Driftsbidrag

     Afregning efter måler.

 

               Fast afgift                                                                                                   kr. 450,00

               Moms                                                                                                          kr. 112,50

               I alt                                                                                                               kr. 562,50

 

               m³  pris                                                                                                         kr. 4,00

               Moms                                                                                                          kr. 1,00

               I alt                                                                                                              kr. 5,00

 

 

               Afgift af ledningsført vand                                                                         kr. 6,18

               Moms                                                                                                           kr .1,54

               I alt inkl. Moms                                                                                          kr. 7,72

               

 

 

 

Forbrugere uden målere skønnes til et forbrug på 300 m³

 

 

 

2 Andre gebyrer.

 

             Aflæsningsgebyr inkl. Moms                                                          kr.   125,00

          Lukningsgebyr    inkl. Moms                                                            kr. 1000,00

          Åbningsgebyr     incl. moms                                                            Kr. 1250,00

 

3 Tilslutningsafgift (indextal 107,99/105,32)

              

 

              Tilslutningsafgift inkl. moms pr. andel til

              Hovedanlæg, Forsyningsnet og Stikledning i alt                                        kr. 25.950,00