Drkkevand - Vandværket

Batch
EUDKVE-00794018      
Sagsnavn Radsted Vandværk - Vandværket    
Sagsnummer/lokalitetsnr        
Udtagningsdato 09-05-2019 12:00      
Modtaget på laboratoriet 09-05-2019      
Rapport (seneste rapportrevision) 15-05-2019/AR-19-CA-00794018-01    
Prøvenummer 80543129      
Prøve mærke Afgang vandværk      
DGUnr        
         
Komponent Resultat Enhed DL Metode
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray 
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 Colilert Quanti Tray 
Enterokokker < 1 CFU/100 ml 1 ISO 7899-2:2000 
Kimtal ved 22°C 2 CFU/ml 1 ISO 6222:1999 
Hårdhed, total 20 °dH 0,1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Calcium (Ca) 120 mg/l 0,5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Magnesium (Mg) 15 mg/l 0,1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Ammonium (NH4) 0,015 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 
Nitrit 0,0026 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 
Nitrat 2,6 mg/l 0,3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 
Sulfid-S < 0,02 mg/l 0,02 DS 278:1976 auto 
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1,9 mg/l 0,1 DS/EN 1484 
Aluminium (Al) 1,5 µg/l 0,2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Arsen (As) < 0,03 µg/l 0,03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) < 0,01 mg/l 0,01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Mangan (Mn) 0,004 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) 3 µg/l 0,03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Strontium (Sr) 1600 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Methan < 0,005 mg/l 0,005 M 0066 GC-FID
Akkrediteret prøvetagning Ja     DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
pH 7,2 pH   DS/EN ISO 10523 
Prøvetagning efter flush Udført     DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur 10 °C   DS/EN ISO 19458 
Ledningsevne ved 20°C 640 µS/cm 15 DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C) 
Iltindhold 5,9 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814