RADSTED VANDVÆRK

 

 

Driftsregnskab for 2018

 

 

 

 

BEMÆRK

 

Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2019

I Radsted Forsamlingshus

kl. 19.30

 

 

 

BESTYRELSEN:

 

 

Jesper Clausen   Mogens Jørgensen   Henrik Hansen   Jens Larsen   Bo Pedersen

    Formand                Kasserer              Næstformand                     

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Regnskab ved kassereren

5. Fastsættelse af takster for 2020

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

     På valg:   Jesper Clausen

                     Henrik Hansen

                    Bo Pedersen

     Valg af suppleant

                   Martin Søndergaard

8. Valg af revisor.

     På valg:   Palle Nielsen

9. Eventuelt

 

 

 

PS. Vandværket har udpumpet ca. 43.425 m3 i perioden 1/1 2018 – 31/12 2018.

      Oplysning om vandkvalitet kan fås ved henvendelse til formanden.