Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

Andelsselskabet Radsted Vandværk

Nykøbingvej 209

4990 Sakskøbing

Att.: Jesper Clausen

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

AR-20-CA-00924800-01

EUDKVE-00924800

CA0003389

12.02.2020

Lab prøvenr:

80808810

Enhed

Kravværdier **

DL.

Metode

¤) Urel

Min.

Max.

 

(%)

Farvetal, Pt

2.9

mg Pt/l

 

15

1

DS/EN ISO 7887:2012, metode C

 

15

Turbiditet

Mikrobiologi

0.16

FNU

 

1

0.05

DS/EN ISO 7027-1: 2016

 

15

Coliforme bakterier 37°C

< 1

MPN/100 ml

 

i.m.

1

Colilert Quanti Tray

 

0.25σ)

Escherichia coli

< 1

MPN/100 ml

 

i.m.

1

Colilert Quanti Tray

 

0.25σ)

Kimtal ved 22°C

Metaller

8

CFU/ml

 

200

1

ISO 6222:1999

 

0.15σ)

Jern (Fe)

Oplysninger fra prøvetager

0.024

mg/l

 

0.2

0.01

SM 3120 ICP-OES

 

20

Akkrediteret prøvetagning

Ja

 

 

 

 

DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458

A

 

pH

7.1

pH

7

8.5

 

DS/EN ISO 10523

A

 

Prøvetagning uden flush

Udført

 

 

 

 

DS ISO 19458,DS ISO 5667-5

A

 

Ledningsevne ved 20°C

680

µS/cm

 

2500

15

DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)

A

 

Prøvens lugt

Ingen

 

 

 

 

* Organoleptisk

A

 

Prøvens smag Underleverandør:

Normal

 

 

 

 

* Organoleptisk

A

 

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Andelsselskabet Radsted Vandværk , Mogens Jørgensen, Nykøbingvej 209, 4990 Sakskøbing

Guldborgsund Kommune , Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

15.02.2020

                                                                                                              Kundecenter                                      Eurofins Miljø A/S

                                                                                                              Tlf: 70224256                                    Kundecenter

Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<:  mindre end                                                                          *): Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end                                                                            i.p.:    ikke påvist

#: ingen parametre er påvist                                                         i.m.:   ikke målelig

DL:    Detektionsgrænse                                                             ¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten. σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.                                                                                                                               Side 1

af 1

Analyserapport

Prøvested:

Radsted Vandværk - Idalundvej 11, taphane  -  56229  -   / 4387000595

Udtagningsadresse:

Idalundvej 11, 4990 Sakskøbing

Prøvetype:

Drikkevand -  Gruppe A parametre

Prøveudtagning:

12.02.2020    kl. 12:25

Prøvetager:

Eurofins Miljø Vand A/S        DKIJ

Analyseperiode:

12.02.2020 - 15.02.2020

Prøvemærke:

Køkken

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.