Vandværksbygning set fra Nykøbingvej.
Der er 330 andelshavere.
Der er 3 boringer.
Der udpumpes årligt ca. 52000 m³ vand.